Zpracování mezd a personalistika

Zpracování mezd a personalistikaTato činnost spočívá ve zpracování a výpočtu mezd zaměstnanců a ve vedení potřebné  

    personální evidence.

 

Zpracování mezd a personalistikaSlužby v této oblasti jsou převážně poskytovány klientům, kterým zároveň firma vede  

    účetnictví.

 

Zpracování mezd a personalistikaVedení mzdové a personální agendy externí společností zbavuje vedoucí pracovníky  

    starostí o řadu každodenních rutinních operací.

Proč je výhodné externí vedení mezd a personalistiky

Zpracování mezd a personalistikaÚspora za školení vlastních zaměstnanců.

Zpracování mezd a personalistikaNižší náklady na účetní – zaměstnance.

Zpracování mezd a personalistikaDiskrétnost, zodpovědnost, spolehlivost.

Zpracování mezd a personalistikaKvalita provedené práce.

Zpracování mezd a personalistikaÚspora na softwarovém i hardwarovém vybavení.